s
  Dobrodošli ...
 
 
 

         

 
 

 


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


 

     Vojščica na Krasu

 

Vas leži ob glavni cesti Kostanjevica - Komen.
     Ime vasi naj bi izviralo iz govorne zveze: »Grem v Oščico.« (iz besede ošče, oušice, vušice -ožina), v katero se je prikradel še »j«, ki je v narečjih pogost pojav. V preteklosti naj bi Gornja vas spadala pod rihemberške grofe, Spodnja pa pod devinske. Ti naj bi se med seboj vojskovali, zato je vas dobila ime Vojščica. V vasi so tudi lepo ohranjene kraške domačije, vodnjaki in spomenik NOB. Na vzpetini Tabor, poleg pokopališča, so ostanki prazgodovinskega gradišča. Na tem mestu je stala tudi lesena kapela devinskih škofov. Zraven je lepo ohranjena pastirska hiška. V bližini vasi so Povčeva jama, v katero naj bi v 19. st. pometali veliko Francozov, jama Grajščica in udorna dolina na Lukovem.
   Znamenitosti vasi so ostanki prazgodovinskega gradišča, pastirska hiška, kraške jame in spomenik NOB.